Elly Groot Organizer

Organiseer je leven en talent zoals JIJ dat wilt zodat je kunt stralen

WERKENDE (BAAN ONZEKERE) MANTELZORGER

In tijden als je werkgever op jouw als werkende (baan onzekere) Mantelzorger een beroep op je doet om bijvoorbeeld flexibel of meer uren te gaan werken, wat is dan je antwoord hierop?

Organiseren van je leven

WERKENDE (BAAN ONZEKERE) MANTELZORGER

DIT MOET JE WETEN werkende (baan onzekere) Mantelzorger.

Ben jij als werkende (baan onzekere) Mantelzorger kostwinner, dan is het goed te weten dat jij als werkende (baan onzekere) Mantelzorger, net zo goed als één van je mede collega’s ontslag kunt krijgen.

Een werkgever beslist in tijden van economische onzekerheid hoe zij/hij het bedrijf voortzet. Vaak moet er personeel ontslagen worden en in het ergste geval beëindigd zij/hij het bedrijf.

In tijden als je werkgever op jouw als werkende (baan onzekere) Mantelzorger een beroep doet om bijvoorbeeld flexibel of meer uren te gaan werken, wat is dan je antwoord hierop?

BAAN ONZEKERHEID

Alle mensen die nu werken voor een werkgever maar niet weten voor hoelang dat werk nog blijft bestaan. Ontslag kan elk moment aangekondigd worden, aan een groep werknemers, want het bedrijf wordt voortgezet met minder personeel of in het uiterste geval wordt het bedrijf beëindigd.

WIE KAN HET OVERKOMEN

Iedereen die werkzaam is bij een werkgever, de starter die nog maar net begonnen is, maar ook de oudere krachten en de parttimers. Als er geen werk meer is, komt er geen geld meer binnen bij het bedrijf en dan moet de werkgever keuzes maken wat zij/hij wil met het bedrijf.

SENIOREN OP DE ARBEIDSMARKT

Met de senioren wordt verstaan de leeftijdscategorie van 40plus en ouder, onder hen kunnen we zowel vrouwen als mannen verstaan. In deze groep is ook een deel (baan onzekere) Mantelzorgers aanwezig. De ervaring, kennis en vaardigheden van (baan onzekere) Mantelzorgers, opgedaan tijdens het werk, is van onschatbare waarde voor een bedrijf. Jongere medewerkers kunnen veel leren van oudere collega’s die onder andere Mantelzorgers kunnen zijn.

OOK DE 40PLUSSERS DIE WERKEN EN (BAAN ONZEKERE) MANTELZORGERS ZIJN, KUNNEN ONTSLAGEN WORDEN

De parttime werkende (baan onzekere) Mantelzorgers, die kostwinner zijn, zijn heel vaak een vrouw. De parttime werkende (baan onzekere) Mantelzorgers hebben er voor gekozen om meer thuis te zijn bij de zorgvrager, te denken valt aan partner, ouder(s)e of eventuele kinderen. Als full-timer of als parttimer ben je afhankelijk geworden van het inkomen dat je verdient. Wat dan, als je je ontslag krijgt en je financiële buffer hebt opgemaakt en geen geld meer hebt, om je vaste onkosten die elke maand terug komen, moet betalen. Als je kinderen hebt die studeren en elke maand een bijlage van je ontvangen voor onder andere hun woononkosten of je hebt een hoge hypotheek op je nieuwbouw huis, het moet wel elke maand betaald worden.

STRESS

Als je als werkende (baan onzekere) Mantelzorger door onzekerheid ten einde raad bent. Vaak moe en uitgeblust thuis helpt en zorgt, veel stress ervaart, en niet weet waar je het zoeken moet, dan is het verstandig om een besluit te nemen. Blijven bij je werkgever tot dat je je ontslag krijgt, of tussentijds omkijken naar een andere baan of werkzaamheden waarin je zelfstandig, in je eigentijd geld kunt verdienen en de zorg kunt verlenen aan je zorgvrager.

Ook kun je je aanmelden bij een uitkeringsinstantie en dan moet je, je ook aan de regels van deze instantie houden.

Heb je vragen of wil je eens met een ervarings deskundige over je VRAGEN spreken, NEEM DAN CONTACT MET MIJ OP.

De gids "25 Tips voor jouw"

heb ik samengesteld voor jouw en kun je als een FREEBIE aanvragen